PDFDrukujEmail

Chór parafialno-seminaryjny "Cantus Firmus" - fragmenty z kroniki

CHÓR KOŚCIOŁA NMP KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW w OŁTARZEWIE

Pierwsze wzmianki o działalności zespołów śpiewaczych w Ołtarzewie sięgają końca lat dwudziestych XX wieku. W latach 1928-30 w Ołtarzewie chóry męski oraz chłopięcy prowadził Alfons Pellowski, brat ks. Norberta Pellowskiego SAC, miejscowego duszpasterza.
Po wojnie w roku 1948 ks. bp Wacław Majewski poświęcił kościół seminaryjny, a Prymas ks. kard. Stefan Wyszyński konsekrował w 1953 roku. Księża muzycy pracujący w seminarium zakładali zespoły muzyczne złożone z kleryków, jak schole lub chóry, których członkowie rekrutowali się spośród mieszkańców Ołtarzewa i Ożarowa Mazowieckiego.
W latach 1958-1963 ks. Jan Strauch SAC (1920-2012) będąc profesorem śpiewu kościelnego w Ołtarzewie prowadził równocześnie chór wielogłosowy. Od roku 1960 śpiewu kościelnego w ołtarzewskim seminarium naucza ks. Stanisław Ryś SAC (1929-1998), który w latach 1960-1964 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie uzyskał dyplom magistra sztuki.
W tym okresie był autorem wielu utworów muzycznych liturgicznych i pallotyńskich, organizatorem i dyrektorem chóru seminaryjnego oraz aktywnym członkiem stowarzyszeń muzycznych w Warszawie. Zorganizowana przez niego orkiestra dęta, złożona z kleryków pallotyńskich, zagrała po raz pierwszy 19 III 1968 z okazji imienin rektora seminarium, ks. Józefa Wróbla. On też w roku 1967 lub 1968 założył dwugłosowy chór (soprany, alty) składający się z miejscowych dziewcząt. Próby odbywały się raz w tygodniu. Zespół działał kilka lat i śpiewał na Boże Ciało oraz wykonywał kolędy w okresie Bożego Narodzenia. Jeden raz z klerykami śpiewały Alleluja z Oratorium „Mesjasz" G. F. Hendla.


Z inicjatywy śp. ks. Stanisława Rysia SAC powstał później mieszany wielogłosowy chór parafialny, który od 1976 do 1997 roku prowadził ks. dr Marian Szczotka SAC. W tym czasie, 15 marca 1988 r., ks. kard Józef Glemp erygował parafię NMP Królowej Apostołów.
Tym samym zespół stał się faktycznie chórem parafialnym. Z reguły śpiewano na trzy głosy (sopran, alt i baryton). Niekiedy (np. Boże Ciało, Triduum Paschalne) chór parafialny swoim męskim głosem wspomagali klerycy seminarium i śpiewano wtedy utwory czterogłosowe. Ks. M. Szczotka prowadził również czterogłosowy seminaryjny chór męski.
Od września 1997 r. prowadzenie chóru parafialnego przejął ks. dr Dariusz Smolarek SAC. Zaczął się nabór nowych członków, ale liczba śpiewających osób (ok. 15) wystarczała do utworów trzygłosowych. Brakowało głosów męskich, dlatego na niektóre wspólnie obchodzone przez parafię i seminarium święta czy okazje (szczególnie Triduum Paschalne i Boże Ciało) w śpiewie chóru regularnie uczestniczyli alumni Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów przeznaczając na to swój wolny czas.
W ten sposób tworzyła się tzw. schola parafialno-seminaryjna. Po uzgodnieniu z władzami seminarium od roku akademickiego 2009/2010 wybrani klerycy kursów III-V śpiewają na stałe przez okres dwóch, trzech lat w zespole parafialnym. W ten sposób zostały połączone siły parafii i seminarium. Stało się to również dlatego, że zmniejszająca się liczba alumnów w seminarium pallotyńskim nie mogła tworzyć samodzielnego chóru męskiego, który istniał równocześnie wraz ze „Schola Gregoriana". Ten ostatni zespół śpiewaczy wykonujący chorał gregoriański istnieje nadal (założony w 1993 r.) i jest prowadzony przez ks. D. Smolarka.

CHÓR PARAFIALNO – SEMINARYJNY „CANTUS FIRMUS" Kościoła i Parafii p.w. Królowej Apostołów w Ołtarzewie
Począwszy od sezonu 2010/2011 Chór Parafialno-Seminaryjny przyjął nazwę „Cantus Firmus". Celem działalności chóru parafialno-seminaryjnego jest uświetnianie liturgii Mszy św. w uroczystości wspólne dla parafii i seminarium, np. Chrystusa Króla, Objawienia Pańskiego, Świętego Wincentego Pallottiego, Liturgii Wielkiego Tygodnia, Bożego Ciała, czy też tylko seminaryjnych jak święcenia diakonatu i prezbiteratu. Członkowie chóru angażują się w organizację oraz uczestnictwo w styczniowym „Wieczorze Kolęd". Ta impreza odbywa się nieprzerwanie od 1998 roku, a udział w niej biorą zespoły Seminarium Duchownego Księży Pallotynów, z Ołtarzewa i Ożarowa Mazowieckiego jak i najbliższej okolicy.
Chór Parafialno-Seminaryjny „Cantus Firmus" śpiewał też gościnnie w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, w kościele p.w. św. Wincentego Pallottiego w Warszawie, a także podczas Mszy św. transmitowanej przez Program 1 Polskiego Radia z warszawskiej Bazyliki Świętego Krzyża. Członkowie chóru wspomagali również Scholę PSM (Pallotyńskie Spotkania Młodych) prowadzoną przez ks. Radosława Wileńskiego jak i ks. D. Smolarka.
Cotygodniowe dwugodzinne próby chóru mają na celu ćwiczenie emisji głosu i techniki śpiewu, przygotowania repertuaru, a także formację liturgiczno–muzyczną jego członków. Czynnikiem integrującym chórzystów są towarzyskie spotkania opłatkowe, wielkanocne, z okazji św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej i wieńczące koniec roku akademickiego. Niektóre z tych imprez poprzedza wspólnotowa Msza św. lub nabożeństwo.
Mimo specyfiki połączenia dwóch środowisk (parafia i seminarium duchowne) oraz pewnych ograniczeń (życie rodzinne i praca zawodowa osób świeckich, studia i zajęcia alumnów) jak dotąd udaje się wspólnymi siłami tworzyć prawie 30 osobowy zespół, który swoim śpiewem-modlitwą ubogaca liturgię lokalnego kościoła, a tym samym (miejmy taką nadzieję) podnosi dusze wiernych ku Panu Bogu.

Skład Chóru 2015/2016
Dyrygent - ks. dr Dariusz Smolarek SAC

 Soprany Alty Tenory Basy 
Wiesława Badocha
s. Monika Jagiełło
Jolanta Gawrych
Alicja Pilaczyńska
Monika Stachurska
Grażyna Szymańska 
Teresa Danuta Bozik
Ewa Kołodziej
Izabela Koterba
Anna Kruk
Katarzyna Leżyńska
Agnieszka Łoszewska
Elżbieta Łukawska
Marzena Raczyńska-Bordo 
Katarzyna Szczepaniak
Karolina Wielgaszewska
Elżbieta Zasłona
Norbert Molski
Dariusz Stanicki
Maciej Gunia
kl. Bartosz Feliga
kl. Marcin Majewski
kl. Yaroslav Drahan 
kl. Szymon Pakuła
Krzysztof Święciaszek 
Jerzy Klimiuk
Michał Wielgaszewski
kl. Maciej Krzywiński
kl. Wojciech Winek
kl. Bartłomiej Andrych
kl. Łukasz Peterwas

REPERTUAR CHÓRU PARAFIALNO-SEMINARYJNEGO „CANTUS FIRMUS"

Wykaz alfabetyczny obejmuje tylko utwory wielogłosowe (od 2 do 5 głosów). Niektóre z nich były wykonywane z akompaniamentem organów, a także orkiestry kameralnej (Diakonia Muzyczna Pallotyńskiego Spotkania Młodych). Ze względu na dużą mobilność głosów męskich (chór wspierają klerycy Seminarium Duchownego w Ołtarzewie) nie wszystkie przedstawione kompozycje są w repertuarze chóru na bieżąco. Niektóre utwory wykonano tylko w jednym sezonie.

A czemuż mój Jezus – kolęda, opr. F. Nowowiejski
A gdy oni wieczerzali (motet na Boże Ciało) – S. Głowacki
Ach mój niebieski Panie
Alleluja z Oratorium „Mesjasz" – G. F. Händel
Alleluja. Terra tremuit (śpiew przed Ewangelią) – J. Furmanik
Alleluja (śpiew przed Ewangelią) – J. Kosko
Alleluja (śpiew przed Ewangelią) – G. Young
Alleluja (śpiew przed Ewangelią) – W. Boyce
Alleluja (śpiew przed Ewangelią) – M. Pospieszalski
Alleluja (śpiew przed Ewangelią) – M. Drischner
Alleluja! Żyje Pan! – opr. A. Chlondowski
Amen (po Doksologii)
Ave Maria – J. Arcadelt
Ave verum (a capella, również z akompaniamentem organów) – W. A. Mozart
Bądź wiesioła Panno czysta
Betlejemskie pole śpi – kantyczka ludowa, opr. A. Zoła
Boleściwa Matka stała – t. św. Efrem, m. A. Gouzes, opr. A Bujnowski
Boże Dziecię witaj nam – pastorałka, opr. ks. Z. Piasecki
Bóg między nami – t. M. Panufnik, m. A. Szuniewicz
Cantate Domino – G. Pitoni
Chleb niebiański – J. Gałuszka
Chrystus Pan się narodził – t. J. Słowacki; m. K. Wiłkomirski
Chwała Ci Jezu – G. F. Haendel
Chwała Tobie Słowo Boże – m. J. Gałuszka
Dałeś nam chleb – motet na Boże Ciało
Dudka Jezusowa – oprac. A. Szuniewicz
Dziś dzień wesoły – opr. W. Świerczek
Dzieciątko się narodziło – Puer natus in Betleem XIV w., t. tłum. XVII w., opr. M. Machura
Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i krew – t. Radpert z St. Gallen, m. P. Bębenek
Dziecina mała – opr. ks. A. Chlondowski
Gaude Mater – opr. G. G. Gorczycki
Gdy śliczna Panna – Opr. St. Glowacki
Głoś imię Pana – opr. J. S. Bach
Hej, w dzień narodzenia – opr. Wł. Sołtysik
Hymn ku czci Krzyża Świętego
In Monte Oliveti – G. B. Martini
Jak mam powitać Ciebie – J. S. Bach
Jam jest chleb żywota (motet na Boże Ciało) – S. Głowacki
Jesu Rex admirabilis – G. P. da Palestrina
Jezu zmiłuj się – J. Surzyński
Jezus jest moją radością – J. S Bach: polska wersja chorału Jesu bleibet meine Freude z Kantaty nr 147 „Herz und Mund und
Tat und Leben" (BWV 147)
Jezusek czuwa – t. M. Paruszewska, m. F. Nowowiejski
Już się zbliża Jezus miły – J. S. Bach
Już Cię żegnam najmilszy – opr. A. Nikodemowicz
Kantyk o męce Pańskiej „Adoramus Te Christe" – t. św. Katarzyna z Ricci, m. Taize, opr. J. Gałuszka
Kto spożywa moje Ciało – m. P. Pałka
Króluj nam Chryste – W. Kilar
Krzyżu wierny – A. Kuczewski
Mądrość stół zastawiła obficie – m. A. Gouzes, opr. M. Pilśniak
Miserere – J. Gałuszka
Miserere mei – A. Lotti
Missa Brevis (3-gł) – Ch. Gounod: Kyrie eleison; Agnus Dei
Mizerna cicha – t. T. Lenartowicz, m. J. Gall, opr. A. Zoła
Modlitwa „Panie coś stworzył cały świat" – G. F. Haendel
Modlitwa, gdy dziatki spać idą „Już się zmierzcha" – Wacław z Szamotuł
Motety na Boże Ciało (4 kompozycje) – ks. St. Ryś: W przeddzień Męki; Ujrzał Eliasz; Jam jest chleb żywota; Ciało moje jest
pokarmem
Motety na Boże Ciało (4 kompozycje) – ks. E. Gruberski, adap. J. Kosko: Dałeś nam chleb z nieba;
Żal mi tego ludu; Pewien człowiek; Posłał mnie Ojciec
Msza Ludu Polskiego – M. Moc: Panie zmiłuj się, Święty, Baranku Boży
Msza Polska „Chwalebna" – S. Stuligrosz: Panie zmiłuj się, Chwała na wysokości, Święty, Baranku Boży
Msza „Missa de Misericordia" – P. Bębenek: Kyrie eleison; Sanctus; Agnus Dei
Narodził się nam Zbawiciel – opr. S. Głowacki
Nad Stajenką Gwiazda płonie – t. B. S. Kossutchówna, m. J. Maklakiewicz.
Nakarm nas Panie pszenicą – motet na Boże Ciało
Narodził się Jezus – pastorałka z XVIII w. opr. St. Głowacki
Noc cicha w śnie – t. Maria Paruszewska, m. i opr. Feliks Nowowiejski
Noc pastuszków – sł. P. Griolet, muz. J. Lacôme, opr. tłum. ks. J. Kochański.
O głowo coś zraniona – J. S. Bach
O głowo uwieńczona – J. S. Bach
O Gwiazdo Betlejemska – t. prawd. Z. Odelgiewicz, m. A. Orszulik, opr. S. Niewiadomski
O Jezu, jakoś ciężko skatowany
O Józefie! Czego chcecie? – pastorałka
O Matko litościwa – opr. J. Sykulski
O mili Królowie – kolęda, m. Signio, opr. S. Głowacki
Ojca Niebieskiego pochwalmy – Kancjonał zamojski; wyd. Łazarz Andrysowicz 1550 r.
Ojciec nam powierzył Słowo – ks. K. Mrowiec
Oto jest dzień, który dał nam Pan
Oto są Baranki młode – t. Kyriale Benedyktyńskie, m. J. Gałuszka
Panie coś stworzył cały świat
Panie nasz Zbawco – St. Moniuszko
Panis Angelicus – C. Casciolini
Pasterze bieżeli – opr. T. Klonowski.
Pasterze mili – t. XVIII w., m. P. Studziński, opr. M. Ł. Mazur
Per Crucem et passionem tuam – Taize
Pieśń Mojżesza „Śpiewajcie Panu..." – m. G. Desrochers, opr. J. Gałuszka
Płaczcie Anieli – opr. J. Kosko
Płacz, płacz kto żyw – opr. ks. Z. Piasecki
Pokarmie naszej drogi – J. Haydn
Pokłon Jezusowi – t. B. Kossuthówna; m. J. Maklakiewicz
Psalm 23 „Mój wiekuisty Pasterz mnie pasie" – M. Gomółka
Psalm 29 „Nieście chwałę mocarze" – M. Gomółka
Psalm 77„Pana ja wzywać będę" – M. Gomółka
Psalm 97 „Pan Nasz, Bóg panuje" – M. Gomółka
Przez śmierć bolesną – t. ks. T. Karyłowski, m. F. Nowowiejski
Regina coeli – A. Lotti
Christe Rex – t. kard. A. Hlond, m. F. Nowowiejski,
Rozkwitnęła się lilija – t. XVIII w., oprac. A. Szuniewicz
Skalisty brzeg Golgoty – J. S. Bach
Spi Isussie – kolęda ukraińska
Spraw niech płaczę z Tobą razem, 4 cz. „Stabat Mater" – K. Szymanowski
Stabat Mater (3-gł)
Stała nam się nowina miła – opr. A. Nikodemowicz
Stille Nacht, heilige Nacht – t. J. Mohr, m. F. X. Gruber
Stoją trzy krzyże – J. S. Bach
Szczodry wieczór – kolęda staniątecka (XVI w.), opr. St. Głowacki
Święta Panienka – m. J. Maklakiewicz
Tak upłynął dzień... (śpiew podczas 1 czytania Wigilii Paschalnej) – m. G. Desrochers, opr. J. Gałuszka
Ubi Caritas et Amor – Taize
W dzień Bożego Narodzenia – m. Szumlański, opr. S. Newiadomski
W żłóbku na sianie – m. J. Kaszycki, opr. ks. A. Chlondowski
Witaj cierniowa korono – opr. J. Świder
Witaj Jezu ukochany – opr. F. Nowowiejski
Witaj Pokarmie – P. Bębenek
Witajmy Jezusa – m. ks. Józef Orszulik, opr. ks. K. Pasionek
Wszechmocny Panie – t. J. Kochanowski, m. J. Furmanik
Wszyscy mieszkańcy Dworu Niebieskiego
Z nieba wysokiego – opr. St. Niewiadomski
Zawitaj Jezu – pastorałka
Zjawiło się nam dziś coś nowego – t. XVIII w., opr. A. Nikodemowicz

 

"Cantus Firmus"
Być jednym z nich


Być jednym z chórzystów, to wielki od Boga dar,
stać się rozśpiewaną rodziną,
poświęcać dla Boga i ludzi swój czas,

Teksty utworów w pamięci składamy,
jak uczeń linijki wiersza, co pracą domową się stał.
Poznajemy nuty, których do końca nie rozumiemy,
starając się poznać ich czar,

Zaśpiewać wyuczony utwór,
by zakręciła się w oku łza,
by serca wzniosły się ku wyżynom,
gdzie nie tylko słucha nas lud,
ale i Miłosierny Pan

Śpiewem Boga wysławiamy,
podziękowania, prośby składamy,
i przepraszamy za nasz codzienny grzech....

                                           Darek Stanicki - Jeden z nich, styczeń 2015

wirtualny spacerwirtualny spacer po kościele
Wykonanie BETAKOM
ankarada araç kiralama rent a car ankara ankara araç kiralama